Schoolgids


In de schoolgids vermelden wij in het kort de doelen die wij nastreven, de activiteiten die wij ondernemen en de resultaten die wij daar mee hopen te bereiken.

Het schoolplan is het beleidsplan van onze school voor de komende vier jaar. Het vermeldt in hoofdlijnen het onderwijskundig-, personeel-, financieel- en kwaliteitsbeleid.Klik hieronder om een van beide te downloaden.