Ouderraad

De ouderraad van de school organiseert in samenspraak met het leerkrachtenteam een aantal activiteiten die naast het normale lesprogramma plaats vinden. Het gaat om de volgende activiteiten: Kinderboekenweek, instuif, Sintviering , Kerstdiner, Paasontbijt, open dag, koningsspelen, mini vierdaagse, disco, schoolreis.

Op beide locaties is een groep van 4 ouders die lid zijn van de OR. Deze ouders zitten in verschillende commissies van de evenementen. Deze ouders mobiliseren andere ouders als er bij een evenement extra hulp nodig is.

De OR beheert het schoolfonds. Er wordt samen met de directie en een aantal teamleden overleg gepleegd over hoe dit geld het beste besteed kan worden. Er wordt een begroting per schooljaar opgesteld. Er is financieel dus veel inspraak van de kant van de OR. De medezeggenschapsraad geeft hiervoor zijn goedkeuring.

De begroting wordt ieder schooljaar met alle ouders gedeeld via de maandinfo.

 

Samenstelling

De samenstelling van de ouderraad is als volgt:

Jagerskreek Vlasdreef
Sabrina van Dorst Simone Woerdenbach
Sandra Hodge Alma Hessels
Denise van Hengst Stephany Zandgrond
Kimberley van Hengst Sandra Groeneveld
Silvia Strasters Lulu Ibrahim
Antoinette Visser Esmeralda Snijders
 Patricia Verweij