Inspectie

"Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?" Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op.

Na het onderzoek maakt de inspectie een rapport. De uitkomsten van het gehele onderzoek zijn in dit rapport opgenomen. In het rapport staat ook beschreven hoe het vervolgtoezicht wordt ingericht. 
 

Klik hieronder om het rapport van onze school te downloaden.