Wijziging gegevens

Het is van groot belang dat de school beschikt over actuele leerlinggegevens, zoals telefoonnummers en adres. Mochten er tussentijds wijzigingen plaats vinden in deze gegevens van uw kind, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. U kunt dit doen door contact op te nemen met onze administratie of door uw gegevens zelf aan te passen in Social Schools.