Passend onderwijs

Passend Onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat elk kind recht heeft op onderwijs dat bij hem of haar past. Dit geldt ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kunnen scholen natuurlijk niet alleen. Vandaar dat scholen voor regulier én speciaal (basis)onderwijs op Voorne-Putten Rozenburg de krachten gebundeld hebben in het nieuwe Samenwerkingsverband Kindkracht. Het samenwerkingsverband zorgt voor de verdeling van de financiële middelen. Dit gebeurt niet door middel van financiële hulp, maar door praktische en specialistische ondersteuning op school waar dat nodig is.


SOT

Als het basisaanbod voor een kind niet toereikend is, is er extra ondersteuning nodig. Op welke manier een kind het beste kan worden geholpen, wordt op school besproken in het Schoolondersteuningsteam (SOT) waarbij ook de ouders een belangrijke inbreng hebben. Centraal staat daarbij de vraag wat een kind precies nodig heeft. 


HIA

Als een kind ondanks alle inzet en extra hulp toch dreigt vast te lopen op school en een doorverwijzing naar een andere school als enige mogelijkheid steeds meer in beeld komt, wordt er een 'op maat traject' opgestart. Dit traject wordt Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA) genoemd en heeft tot doel om zo dichtbij en passend mogelijk een onderwijsleersituatie te creëren waarin het kind kan leren en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 


Rol van de ouders

Ouders worden gezien als een partner van de school en hebben een beslissende stem bij keuzes die worden gemaakt. Het nemen van beslissingen over het kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid! 


Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze werkwijze, of over het Samenwerkingsverband Kindkracht, kunt u onderstaande folder downloaden.