Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Deze misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden.
 

Leerkracht

Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkene om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.
 

Directie

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie. Hij luistert naar u, om samen tot een oplossing te komen. Indien nodig geeft hij informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.
 

Bestuur

Mocht de kwestie na overleg voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de bestuurder van Prokind. Meer informatie hierover vindt u in onderstaande documenten.