Naar het VO

Ieder jaar maken veel leerlingen de overstap van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO). De  keuze voor een VO school wordt gemaakt aan de hand van het advies van het Primair Onderwijs. Het belangrijkste is, dat een kind naar een school gaat waar hij of zij het best tot zijn of haar recht komt.


Toetsen en schooladvies

Eind groep 7 maken de leerlingen de IEP-advieswijzer. De uitslag hiervan ontvangt u begin groep 8. Vervolgens maken de leerlingen in groep 8 de Drempeltoets. Ook na deze toets ontvangt u een uitslag. Leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) krijgen een NIO-onderzoek. Indien dit nodig is ontvangt u hierover tijdig bericht. In november wordt u op school uitgenodigd voor een voorlopig schooladvies. Hierin wordt verteld welke school en welk niveau wij bij uw kind vinden passen. Eind januari maken de leerlingen de CITO-M8 toets. Deze is vergelijkbaar met alle eerdere CITO-toetsen die uw kind maakt gedurende de basisschooltijd. Na deze toets wordt u uitgenodigd voor het definitieve schooladvies. Dit advies is gebaseerd op alle eerdere resultaten, maar zeker ook op onze algemene indruk van uw kind en de wensen die u heeft. U kunt uw zoon/dochter met dit advies gaan inschrijven op een school die bij hem/haar past. Tot slot maken de leerlingen in april de IEP-eindtoets. De uitslag van de IEP-toets bevestigt als het goed is het gegeven advies. Eventueel kan het advies na het maken van deze toets nog worden bijgesteld. De definitieve toelating op de middelbare school vindt eind april, begin juni plaats. 
 

Schoolsoorten

In onderstaand schema is te zien welke schoolsoorten er zijn en wat dat voor het vervolgonderwijs betekent.