Afscheid

Musical

Het is inmiddels een echte traditie: kinderen voeren aan het einde van hun tijd op de basisschool een afscheidsmusical op. Een afscheidsmusical is de perfecte afsluiting van de tijd op de basisschool. Groep 8 werkt voor de musical samen aan een mooie uitvoering en leert zo waardevolle vaardigheden. Bijvoorbeeld om hun creativiteit aan te spreken, zich in te leven in andere personen en om een ander ook een moment in de spotlights te gunnen. Er wordt samen aan een decor gebouwd en veel geoefend. De musical wordt overdag een aantal keer opgevoerd voor de verschillende groepen, daar nemen de kinderen immers ook afscheid van. Voor u als ouders zal de musical tijdens de afscheidsavond worden opgevoerd.
 

Afscheidsavond

Na de opvoering van de musical is het tijd voor het officiële gedeelte. De kinderen krijgen hun allerlaatste rapport en ondertekenen een getuigschrift. Daarna is het tijd om écht afscheid te nemen. Van de leerkrachten, van de directie, van het gebouw en van elkaar.
 

De basisschooltijd zit er op, heel veel plezier op het VO!