Social Media

We vinden het als school belangrijk om het thuisfront goed te informeren over de activiteiten die plaats vinden op onze school en rondom de klas. Dit doen wij middels een maandinfo of brieven per mail. Ook maken wij gebruik van twee Social-Media platformen. 

Graag benadrukken wij dat zowel de Facebookpagina als Klasbord in geen van de gevallen de officiële communicatie zal vervangen. U kunt beide zien als een aanvulling op de brieven of mail die u van school ontvangt.

 

Facebook

Op de openbare Facebookpagina worden korte berichtjes geplaatst van komende activiteiten, of van activiteiten die al hebben plaatsgevonden, mogelijk vergezeld van enkele foto's. Ook zullen er op Facebook bijvoorbeeld oproepjes voor hulpouders of herinneringen uit de maandbrief geplaatst worden.  

Deze Facebookpagina is openbaar en daarmee ook toegankelijk voor buitenstaanders. Facebook is immers een prachtig platform om onze school te promoten. Wij zijn een school waar wij trots op zijn en dat mag gezien worden! Uiteraard met volledige inachtneming van alle privacyregels die hieraan verbonden zijn.
 

Klasbord

Klasbord is een Social-Media platform waarmee het mogelijk is om ouders en betrokkenen rondom de klas op een makkelijke, veilige en vooral leuke manier te informeren over het reilen en zeilen in de klas en op school. Zo kan de leerkracht een foto delen van een leuke activiteit in de klas, een tekstbericht sturen of bijvoorbeeld een oproep plaatsen. 

Klasbord is een veilige en afgesloten omgeving. Alleen ouders en betrokkenen rondom de klas krijgen toegang tot de geplaatste berichten. De leerkracht heeft hierbij de volledige controle en gaat hier zorgvuldig mee om. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging met een unieke klascode die nodig is om u bij een klas aan te melden. 
 

Privacy 

Vanzelfsprekend hechten wij veel waarde aan de privacy van onze leerlingen. Hoe wij dit op Social-Media geregeld hebben, kunt u hier lezen.