Op Social-Media

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in. Dit geeft ons als school meer verantwoordelijkheden waar wij uiteraard zorgvuldig mee om moeten gaan. 

In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers geen foto's online geplaatst mogen worden. Daarom vragen wij altijd toestemming voor het plaatsen van foto's van kind(eren) op onze website, Social Schools en Facebookpagina. In Social Schools kunt u uw beeldgebruikvoorkeuren aangeven voor diverse media. U kunt hier altijd uw voorkeuren aanpassen. Aan het begin van elk schooljaar zullen wij alle ouders hier aan herinneren. Er zullen dus géén foto's geplaatst worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s).

Mocht u toch onvolkomenheden zien, verzoeken wij u dit bij ons te melden.