Onze school


De Toermalijn is een openbare basisschool in de wijk de Akkers in Spijkenisse. De Toermalijn maakt onderdeel uit van de stichting Prokind Scholengroep.

De missie van De Toermalijn luidt :

'Samen spelen, samen leren '

Kinderen bij ons op school spelen en leren met elkaar in een veilige en geborgen omgeving. Zij gaan met plezier naar school. In het begin ligt de nadruk meer op het samen spelend leren, later ligt de nadruk meer op het samen leren. De ontwikkeling en de vorderingen van de kinderen worden nauwlettend gevolgd. We gaan er van uit dat het kind op school zit om te leren. We leggen de nadruk op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, maar besteden ook veel tijd aan het leren omgaan met elkaar, het leren op de verschillende creatieve gebieden en het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen.