Op weg naar één vitale onderwijslocatie!

Het Baken en De Toermalijn (locatie Jagerskreek) slaan de handen ineen op weg naar naar één vitale onderwijslocatie. Samen lukt het beter om de kansen voor alle kinderen en onze maatschappelijke blik te vergroten.

We geloven erin dat bij het vormen van één ontmoetingsplek er een rijkere omgeving ontstaat voor kinderen en we hen sterker uitnodigen om van en met elkaar te leren. Vanuit het draagvlakonderzoek en de al aanwezige samenwerkingsvormen zetten we met ingang van schooljaar 2020/2021 de volgende stap. In dit videobericht leggen we onze droom en de noodzaak tot samenwerken verder uit en laten we zien hoe de eerste zichtbare stap eruit komt te zien.

Voor meer informatie over Het Baken verwijzen wij u naar de website van de school. Meest gestelde vragen n.a.v. video

Bij de publicatie van bovenstaande video is een begeleidend schrijven en een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst aan alle ouders verstuurd. De reacties op de vragenlijst zijn gezamenlijk met beide Medezeggenschapsraden besproken. We willen u graag antwoord geven op de meeste gestelde vragen. Antwoord op deze 10 vragen vind u hier. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen, dan verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen. 
 

Routekaart en tijdlijn

Met de routekaart hopen we u te laten zien welke ontwikkelingen er momenteel samen worden opgepakt. Ontwikkelingen die u wat minder kunt zien, omdat ouders/verzorgers niet in de school aanwezig zijn. De voorbereiding naar de samenwerking is al eerder gestart en op verschillende momenten gecommuniceerd. Met de tijdlijn laten we u zien in welk jaar en op welke datum er iets heeft plaatsgevonden.