Op weg naar één vitale onderwijslocatie!

De Bron en De Toermalijn (locatie Vlasdreef) hebben de intentie om per 1 augustus 2020 samen één vitale onderwijslocatie te vormen. Samen lukt het ons beter om de kansen voor alle kinderen en onze maatschappelijke blik te vergroten.

De Toermalijn en de Bron zijn de afgelopen 2 jaar naar elkaar toegegroeid en hebben al heel veel zaken samen georganiseerd. In onderstaand videobericht informeren we u kort over de voorgenomen fusie.

Wij geloven erin dat bij het vormen van één ontmoetingsplek er een rijkere leeromgeving ontstaat voor kinderen en we hen sterker uitnodigen om van en met elkaar te leren.

Voor meer informatie over De Bron verwijzen wij u naar de website van de school.